Drukarnia

O firmie  |  Historia Zakładu  |  Oferta  |  Referencje  |  Praca  |  Kontakt

Historia Łódzkich Zakładów Graficznych

Łódzkie Zakłady GraficzneŁódzkie Zakłady Graficzne są drukarnią, której korzenie sięgają początku XX wieku. W tym okresie następował dynamiczny rozwój produkcji graficznej w Łodzi i jej okolicach. 18 maja 1912 roku Zygmunt Terakowski, pochodzący ze znanej rodziny krakowskich introligatorów, uruchomił z dwoma wspólnikami w Łodzi przy ulicy Długiej 15 (Gdańskiej) drukarnię. W 1916 r. przenosi ją do większych pomieszczeń przy ulicy Piotrkowskiej 91.

W latach 1919-1920 Zygmunt Terakowski sprzedaje sukcesywnie majątek swojej firmy dwóm wspólnikom Bolesławowi Froelichowi i Bolesławowi Kotkowskiemu, którzy zakładają drukarnię pod nazwą "Bolesław Kotkowski i Ska, Zakłady Graficzne". Drukarnia ta po modernizacji w latach 1924-1928 przeniesiona zostaje na początku 1929 r. do nowych, znacznie większych, hal przy ulicach Juliusza (Dowborczyków - PKWN - Dowborczyków) i Targowej. Pokonując trudności kryzysu gospodarczego lat 1930-1933 drukarnia od 1935 r. zwiększa swoje zyski, a zatrudnienie w sierpniu 1939 r. dochodzi do 209 pracowników.

Po wkroczeniu we wrześniu 1939 r. do Łodzi Niemcy zwolnili połowę załogi, a część pracowników została aresztowana. Bolesław Kotkowski, ukrywający się w Warszawie, zginął w Powstaniu Warszawskim. Jego brat Aleksander został stracony w obozie koncentracyjnym Mauthausen - Gusen.

Okupant niemiecki, wycofując się 18 stycznia 1945 r. z Łodzi, ograbił drukarnię z najcenniejszego wyposażenia. Drukarnię Kotkowskich zaraz po opuszczeniu jej przez Niemców przejęła pod opiekę i ochronę grupa pracowników.

Drukarnie łódzkie po wyzwoleniu Polski przechodziły różne koleje losu. Objęte zostały, jak i całość drukarń w Polsce, nadzorem powołanego w maju 1945 r. Głównego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych. Doprowadziło to, m.in., do powołania w listopadzie 1947 r. - w ramach ogólnokrajowych działań - wielozakładowych przedsiębiorstw graficznych. Jednym z nich stały się Łódzkie Zakłady Graficzne. Był to twór sztuczny, zrzeszający drukarnie z terenu Łodzi i okolicznych miejscowości. Wpływ na stan techniczno-produkcyjny oraz działalność łódzkich drukarń miały też m.in. Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki.

W lutym 1976 r. nastąpiła kolejna zmiana układu organizacyjnego łódzkich przedsiębiorstw poligraficznych. Stworzony został kombinat dwuzakładowy z drukarń przy ulicach PKWN 18 (Dowborczyków) i Rewolucji 1905 r., do którego dołączono jeszcze drukarnie w Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim.

W wyniku kolejnych przeobrażeń organizacyjnych, wymuszonych przemianami społeczno-politycznymi oraz naciskami dyrekcji i załóg łódzkich drukarń, od lipca 1981 r. drukarnia przy ul. PKWN 18 (Dowborczyków) stała się samodzielnym przedsiębiorstwem pod nazwą Łódzkie Zakłady Graficzne. Efektem tych decyzji i działań techniczno-organizacyjnych nowej dyrekcji była intensywna, w ramach istniejących możliwości, modernizacja drukami w latach 1983-1985.

Obecnie Łódzkie Zakłady Graficzne są otwartym na klienta nowoczesnym przedsiębiorstwem jednozakładowym. Systematycznie unowocześniają swoją organizację i wyposażenie. Z roku na rok zwiększają wielkośc produkcji oraz w widoczny sposób podnoszą jakość i konkurencyjność swoich produktów.

 

Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o.

ul. Chemików 2 95-100 Zgierz

Telefon: 501 139 802

rzf

nowaera

chachette

znak

muza